Forretningsidé

XStore analyserer informasjonsstrømmer i bedriften og mot kunder. På bakgrunn av analysen foreslår vi eventuelle endringer og verktøy for å effektivisere informasjonen.


XStore implementerer webløsninger som lagrer informasjon og presenterer den i ulike former på web eller trykt materiale. Løsningen inneholder logistikk som gir medarbeiderne en god kontroll og tett oppfølging av informasjonsflyten.


XStore bygger sine løsninger på erfaring fra grafisk industri og intranett levert til forskjellige fagkjeder.