Informasjonsanalyse

Informasjonen øker stadig både i bedriften og utenfor. Det er nødvendig å sette det i system. Det er viktig å skille mellom den informasjonen en trenger for å gjøre en god jobb og det som bare er støy.

Vi hjelper deg med å sette informasjonsflyten i system og få struktur på den.


Utnytt løsninger som ligger i «skyen»

Det er nå en rask utvikling av «skyløsninger». Eksempler er Windows 365, Google Docs og mengder av Apps. Mulighetene er store. Problemet er å finne de riktige løsningene for din bedrift og sette de i drift. Vi hjelper deg med dette. Vi jobber i et nettverk som har den nødvendige kunnskapen.

Kunnskapsbase

I bedrifter blir det hver dag generert kunnskap gjennom arbeidet. Tar vi vare på denne kunnskapen og deler den i bedriften. Svaret er ofte nei.
Vi leverer en løsninger for å samle og gjøre kunnskapen tilgjengelig.

Løsningen gir mulighet til å ordne den kunnskapen en finner på nettet som er relevant for bedriften.


Spesialprogrammvare

Noen ganger trenger en løsninger som er spesialutviklet for bedriften.
Innsamling og informasjon i produksjon krever ofte slike løsninger. En bør kunne utnytte smarttelefon og nettbrett for å finne og registrere data i arbeidsituasjonen.

Vi utvikler og setter sammen løsninger ofte basert på opensource og lager sammenkoblinger mellom disse.